Categories

Ապրանքներ Midea -ից

Midea
Ֆիլտրի համար ոչ մի արդյունք չի գտնվել։
Midea MJ-BL6006W Midea MJ-BL6006W
17 990 ֏
Առկա է
Տեսակ: Stationary Blender
Տարայի տարողություն: 1.5 L
Հզորություն: 800 W
Midea BH6001W Midea BH6001W
18 990 ֏
Առկա է
Տեսակ: Hand Blender
Հզորություն: 600 W
Midea MDRZ458FGG01 Midea MDRZ458FGG01
282 990 ֏
Առկա է
Սառեցման համակարգ: De Frost
Ընդհանուր ծավալ: 254 L
Էներգախնայողության դաս: B
Midea MDRU385FZE46 Midea MDRU385FZE46
371 990 ֏
Առկա է
Սառեցման համակարգ: No Frost
Ընդհանուր ծավալ: 272 L
Էներգախնայողության դաս: A++
Midea MDRC954FZG01 Midea MDRC954FZG01
468 990 ֏
Առկա է
Սառեցման համակարգ: De Frost
Ընդհանուր ծավալ: 702 L
Էներգախնայողության դաս: B
Midea MDRS723MYF38 Midea MDRS723MYF38
523 990 ֏
Առկա է
Ընդհանուր ծավալ: 516 L
Midea MDRS619FGF28 Midea MDRS619FGF28
438 990 ֏
Առկա է
Կլիմատիկ դաս: SN, ST
Ընդհանուր ծավալ: 460 L
Midea MR1080W Midea MR1080W
89 990 ֏
Առկա է
Ընդհանուր ծավալ: 93 L
Midea MDRF632FGF46 Midea MDRF632FGF46
497 990 ֏
Առկա է
Ընդհանուր ծավալ: 424 L
Midea MDRB521MGE28T Midea MDRB521MGE28T
444 990 ֏
Առկա է
Ընդհանուր ծավալ: 360 L
Midea MDRB489FGE01O Midea MDRB489FGE01O
363 990 ֏
Առկա է
Ընդհանուր ծավալ: 321 L
Midea MDRB470MGE28T Midea MDRB470MGE28T
409 990 ֏
Առկա է
Ընդհանուր ծավալ: 320 L
Midea MDRB379FGF01 Midea MDRB379FGF01
274 990 ֏
Առկա է
Ընդհանուր ծավալ: 256 L
Midea MSAF-12HRN8 Midea MSAF-12HRN8
198 990 ֏
Առկա է
Աշխատանքային ռեժիմ: Heating & Cooling
Մակերես (մ²): 40
Ներքին բլոկ: Wall
Midea VP-12N8D6 Midea VP-12N8D6
333 990 ֏
Առկա է
Աշխատանքային ռեժիմ: Heating & Cooling
Մակերես (մ²): 40
Ներքին բլոկ: Wall
Midea YL1665S Midea YL1665S
104 990 ֏
Առկա է
Տաքացման հզորություն: 4 L/H
Սառեցման հզորություն: 2 L/H
Midea MSAF-18HRN8 Midea MSAF-18HRN8
278 990 ֏
Առկա է
Աշխատանքային ռեժիմ: Heating & Cooling
Մակերես (մ²): 60
Ներքին բլոկ: Wall
Midea MSAF-24HRN8 Midea MSAF-24HRN8
363 990 ֏
Առկա է
Աշխատանքային ռեժիմ: Heating & Cooling
Մակերես (մ²): 80
Ներքին բլոկ: Wall
Midea MSAB-36HRN1 Midea MSAB-36HRN1
592 990 ֏
Առկա է
Աշխատանքային ռեժիմ: Heating & Cooling
Մակերես (մ²): 110
Ներքին բլոկ: Wall
Midea L1PB36-C12SW Midea L1PB36-C12SW
338 990 ֏
Առկա է
Midea MDRU333FZF02 Midea MDRU333FZF02
328 990 ֏
Առկա է
Սառեցման համակարգ: No Frost
Ընդհանուր ծավալ: 227 L
Էներգախնայողության դաս: A+
Midea MDRU333FZF01 Midea MDRU333FZF01
325 990 ֏
Առկա է
Ընդհանուր ծավալ: 227 L
Էներգախնայողության դաս: A+
Midea MDRU239FZF01 Midea MDRU239FZF01
188 990 ֏
Առկա է
Ընդհանուր ծավալ: 165 L
Էներգախնայողության դաս: A+
Midea MDRC564FZF01GL Midea MDRC564FZF01GL
273 990 ֏
Առկա է
Ընդհանուր ծավալ: 415 L
Էներգախնայողության դաս: F
Midea MDRC152SLF01G Midea MDRC152SLF01G
114 990 ֏
Առկա է
Ընդհանուր ծավալ: 99 L
Էներգախնայողության դաս: A+
Midea MDRT645MTF46 Midea MDRT645MTF46
368 990 ֏
Առկա է
Ընդհանուր ծավալ: 463 L
Midea MDRT489MTE46 Midea MDRT489MTE46
312 990 ֏
Առկա է
Ընդհանուր ծավալ: 338 L
Midea MDRT385MTF46 Midea MDRT385MTF46
239 990 ֏
Առկա է
Ընդհանուր ծավալ: 266 L
Midea MDRT294FGF02 Midea MDRT294FGF02
148 990 ֏
Առկա է
Ընդհանուր ծավալ: 204 L
Midea MDRS619FGF46 Midea MDRS619FGF46
428 990 ֏
Առկա է
Ընդհանուր ծավալ: 460 L

Ապրանքներ Midea -ից

Midea
Վերջերս դիտված