Categories

Ապրանքներ Gorenje -ից

Gorenje
Ֆիլտրի համար ոչ մի արդյունք չի գտնվել։
Gorenje B1400E Gorenje B1400E
Առկա չէ
Տեսակ: Stationary Blender
Տարայի տարողություն: 1.75 L
Հզորություն: 1400 W
Gorenje BOS6737E06FBG Gorenje BOS6737E06FBG
Առկա չէ
Ջեռոցի հզորություն: 77 L
Հզորություն: 3500 W
Gorenje IT643SYB7 Gorenje IT643SYB7
Առկա չէ
Մակերես: 4 Electric
Մակերեսի նյութ: Ceramic Glass
Հզորություն: 7200 W
Gorenje BSA6737ORAB Gorenje BSA6737ORAB
Առկա չէ
Ջեռոցի հզորություն: 77 L
Հզորություն: 3500 W
Gorenje BPSAX6747A08BG Gorenje BPSAX6747A08BG
Առկա չէ
Ջեռոցի հզորություն: 77 L
Հզորություն: 3500 W
Gorenje BMI201AG1X Gorenje BMI201AG1X
Առկա չէ
Տարողություն: 20 L
Հզորություն: 800 W
Gorenje EM30E Gorenje EM30E
Առկա չէ
Մակերես: 2 Electric
Հզորություն: 1000 W, 2000 W
Gorenje BOS67372CLI Gorenje BOS67372CLI
Առկա չէ
Ջեռոցի հզորություն: 77 L
Հզորություն: 3500 W
Gorenje WCM702PR Gorenje WCM702PR
Առկա չէ
Հզորություն: 700 W
Gorenje SIH2800BF Gorenje SIH2800BF
Առկա չէ
Հզորություն: 2800 W
Կայուն գոլորշի: 35 g/min
Gorenje OR2000M Gorenje OR2000M
Առկա չէ
Տաքացման առավելագույն մակերես (մ²): 15
Հզորություն, Վտ: 2000 W
Gorenje OR2000E Gorenje OR2000E
Առկա չէ
Տաքացման առավելագույն մակերես (մ²): 15
Հզորություն, Վտ: 2000 W
Gorenje BM321A7X Gorenje BM321A7X
Առկա չէ
Տարողություն: 32 L
Հզորություն: 1000 W
Gorenje K17GPD Gorenje K17GPD
Առկա չէ
Ծավալ, լ: 1.7 L
Հզորություն: 2200 W
Gorenje M500DCBK Gorenje M500DCBK
Առկա չէ
Տեսակ: Hand Mixer
Խառնելու արագություն: 5
Gorenje K17DWD Gorenje K17DWD
Առկա չէ
Ծավալ, լ: 1.7 L
Հզորություն: 2200 W
Gorenje K15DWWBK Gorenje K15DWWBK
Առկա չէ
Ծավալ, լ: 1.5 L
Հզորություն: 2200 W
Gorenje B501MB Gorenje B501MB
Առկա չէ
Տեսակ: Stationary Blender
Տարայի տարողություն: 1.5 L
Հզորություն: 500 W
Gorenje M500DC Gorenje M500DC
Առկա չէ
Տեսակ: Hand Mixer
Խառնելու արագություն: 5
Gorenje M460CBK Gorenje M460CBK
Առկա չէ
Տեսակ: Hand Mixer
Խառնելու արագություն: 5
Gorenje M420CW Gorenje M420CW
Առկա չէ
Տեսակ: Hand Mixer
Խառնելու արագություն: 5
Gorenje K17PMB Gorenje K17PMB
Առկա չէ
Ծավալ, լ: 1.7 L
Հզորություն: 2200 W
Gorenje HBX601MB Gorenje HBX601MB
Առկա չէ
Տեսակ: Hand Blender
Տարայի տարողություն: 0.8 L
Հզորություն: 600 W
Gorenje WNEI84SDS Gorenje WNEI84SDS
Առկա չէ
Ներբեռնման ծավալ: 8 kg
Քամելու արագություն (պտ/րոպե): 1400
Ծրագրերի քանակ: 16
Gorenje WEWI823 Gorenje WEWI823
Առկա չէ
Ներբեռնման ծավալ: 8 kg
Քամելու արագություն (պտ/րոպե): 1200
Ծրագրերի քանակ: 16
Gorenje WNEI14BS Gorenje WNEI14BS
Առկա չէ
Ներբեռնման ծավալ: 10 kg
Քամելու արագություն (պտ/րոպե): 1400
Ծրագրերի քանակ: 16
Gorenje WNEI94BS Gorenje WNEI94BS
Առկա չէ
Ներբեռնման ծավալ: 9 kg
Քամելու արագություն (պտ/րոպե): 1400
Ծրագրերի քանակ: 16
Gorenje WNEI72SB Gorenje WNEI72SB
Առկա չէ
Ներբեռնման ծավալ: 7 kg
Քամելու արագություն (պտ/րոպե): 1400
Ծրագրերի քանակ: 16
Gorenje WNEI84BS Gorenje WNEI84BS
Առկա չէ
Ներբեռնման ծավալ: 8 kg
Քամելու արագություն (պտ/րոպե): 1400
Ծրագրերի քանակ: 16
Gorenje WHE60SFS Gorenje WHE60SFS
Առկա չէ
Ներբեռնման ծավալ: 6 kg
Քամելու արագություն (պտ/րոպե): 1000
Ծրագրերի քանակ: 15

Ապրանքներ Gorenje -ից

Gorenje
Վերջերս դիտված