Categories

Ապրանքներ Gorenje -ից

Gorenje
Ֆիլտրի համար ոչ մի արդյունք չի գտնվել։
Gorenje B1400E Gorenje B1400E
38 990 ֏
Առկա է
Տեսակ: Stationary Blender
Տարայի տարողություն: 1.75 L
Հզորություն: 1400 W
Gorenje IT643SYB7 Gorenje IT643SYB7
253 990 ֏
Առկա է
Մակերես: 4 Electric
Մակերեսի նյութ: Ceramic Glass
Հզորություն: 7200 W
Gorenje BSA6737ORAB Gorenje BSA6737ORAB
338 990 ֏
Առկա է
Ջեռոցի հզորություն: 77 L
Հզորություն: 3500 W
Gorenje BMI201AG1X Gorenje BMI201AG1X
158 990 ֏
Առկա է
Տարողություն: 20 L
Հզորություն: 800 W
Gorenje EM30E Gorenje EM30E
56 990 ֏
Առկա է
Մակերես: 2 Electric
Հզորություն: 1000 W, 2000 W
Gorenje BOS67372CLI Gorenje BOS67372CLI
323 990 ֏
Առկա է
Ջեռոցի հզորություն: 77 L
Հզորություն: 3500 W
Gorenje WCM702PR Gorenje WCM702PR
22 990 ֏
Առկա է
Հզորություն: 700 W
Gorenje M500DCBK Gorenje M500DCBK
13 990 ֏
Առկա է
Տեսակ: Hand Mixer
Խառնելու արագություն: 5
Gorenje K17DWD Gorenje K17DWD
26 990 ֏
Առկա է
Ծավալ, լ: 1.7 L
Հզորություն: 2200 W
Gorenje M500DC Gorenje M500DC
13 990 ֏
Առկա է
Տեսակ: Hand Mixer
Խառնելու արագություն: 5
Gorenje M460CBK Gorenje M460CBK
14 990 ֏
Առկա է
Տեսակ: Hand Mixer
Խառնելու արագություն: 5
Gorenje M420CW Gorenje M420CW
14 990 ֏
Առկա է
Տեսակ: Hand Mixer
Խառնելու արագություն: 5
Gorenje WNEI84SDS Gorenje WNEI84SDS
244 990 ֏
Առկա է
Ներբեռնման ծավալ: 8 kg
Քամելու արագություն (պտ/րոպե): 1400
Ծրագրերի քանակ: 16
Gorenje WNEI14BS Gorenje WNEI14BS
345 990 ֏
Առկա է
Ներբեռնման ծավալ: 10 kg
Քամելու արագություն (պտ/րոպե): 1400
Ծրագրերի քանակ: 16
Gorenje WNEI94BS Gorenje WNEI94BS
318 990 ֏
Առկա է
Ներբեռնման ծավալ: 9 kg
Քամելու արագություն (պտ/րոպե): 1400
Ծրագրերի քանակ: 16
Gorenje WNEI72SB Gorenje WNEI72SB
236 990 ֏
Առկա է
Ներբեռնման ծավալ: 7 kg
Քամելու արագություն (պտ/րոպե): 1400
Ծրագրերի քանակ: 16
Gorenje WNEI84BS Gorenje WNEI84BS
248 990 ֏
Առկա է
Ներբեռնման ծավալ: 8 kg
Քամելու արագություն (պտ/րոպե): 1400
Ծրագրերի քանակ: 16
Gorenje WHE60SFS Gorenje WHE60SFS
178 990 ֏
Առկա է
Ներբեռնման ծավալ: 6 kg
Քամելու արագություն (պտ/րոպե): 1000
Ծրագրերի քանակ: 15
Gorenje WD9514S Gorenje WD9514S
367 990 ֏
Առկա է
Ներբեռնման ծավալ: 9 kg
Քամելու արագություն (պտ/րոպե): 1400
Ծրագրերի քանակ: 15
Gorenje WD10514S Gorenje WD10514S
399 990 ֏
Առկա է
Ներբեռնման ծավալ: 10 kg
Քամելու արագություն (պտ/րոպե): 1400
Ծրագրերի քանակ: 15
Gorenje JC400E Gorenje JC400E
23 990 ֏
Առկա է
Տեսակ: Citrus Press
Հզորություն: 400 W
Gorenje S400W Gorenje S400W
15 990 ֏
Առկա է
Տարայի տարողություն: 0.5 L
Արագության կարգավորումներ: 1
Հզորություն: 400 W
Gorenje WHC929E4X Gorenje WHC929E4X
98 990 ֏
Առկա է
Հզորության մակարդակներ: 3
Շարժիչների քանակ: 1
Արտադրողականություն (մ³/ժ): 450
Gorenje WHC629E4X Gorenje WHC629E4X
78 990 ֏
Առկա է
Հզորության մակարդակներ: 3
Շարժիչների քանակ: 1
Արտադրողականություն (մ³/ժ): 450
Gorenje BHP62CLI Gorenje BHP62CLI
78 990 ֏
Առկա է
Հզորության մակարդակներ: 3
Շարժիչների քանակ: 1
Արտադրողականություն (մ³/ժ): 435
Gorenje BHP62CLB Gorenje BHP62CLB
78 990 ֏
Առկա է
Հզորության մակարդակներ: 3
Շարժիչների քանակ: 1
Արտադրողականություն (մ³/ժ): 435
Gorenje RI4092E1 Gorenje RI4092E1
198 990 ֏
Առկա է
Կլիմատիկ դաս: N, ST, T
Gorenje NRKI4182E1 Gorenje NRKI4182E1
388 990 ֏
Առկա է
Կլիմատիկ դաս: N, SN, ST
Ընդհանուր ծավալ: 269 L
Gorenje NRK6181PW4 Gorenje NRK6181PW4
293 990 ֏
Առկա է
Կլիմատիկ դաս: N, SN, ST
Ընդհանուր ծավալ: 312 L
Gorenje MO20E1W2 Gorenje MO20E1W2
45 990 ֏
Առկա է
Տարողություն: 20 L
Հզորություն: 800 W

Ապրանքներ Gorenje -ից

Gorenje
Վերջերս դիտված